فروش مس کروم زیرکونیوم، مس برلیوم و انواع مواد اولیه مس و پایه مس

فروش مس کروم زیرکونیوم، مس برلیوم و انواع مواد اولیه مس و پایه مس

 
فروش مس کروم زیرکونیوم، مس برلیوم و انواع مواد اولیه مس و پایه مس
شرکت نوین پردازان قطعه آمادگی فروش مس کروم زیرکونیوم، مس برلیوم وانواع آلیاژهای مس را دارد.
شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قطعات یدکی و مصرفی از مس و آلیاژهای مس، آمادگی فروش مس کروم زیرکونیوم، مس برلیوم و انواع دیگر آلیاژهای پایه مس را دارد.
همچنین کیفیت مواد اولیه این شرکت بر اساس تقاضای مورد نیاز، از جنس مرغوب تا متوسط بوده و همچنین امکان تحویل نمونه، برای تست کیفیت مواد خام نیز وجود دارد.
تاريخ تنظيم: سه شنبه 14 بهمن ماه 1393