نمایشگاه

 
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت قزوین سال 1394

این نمایشگاه در تاریخ 94/10/01 لغایت 94/10/04 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار گردید. در این نمایشگاه شرکت های صنعتی مرتبط همکاری نزدیکی داشتند و شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قطعات یدکی جوش مقاومتی، در سالن یک این نمایشگاه، به بازدیدکنندگان گرامی، محصولات و خدمات خود را معرفی می نمود.

ادامه مطلب...
دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه خودرو سال 1394

این نمایشگاه در تاریخ 94/08/25 لغایت 94/08/25 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. در دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه خودرو، شرکت های مرتبط با صنعت خودرو همکاری نزدیکی داشتند و شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قطعات یدکی جوش مقاومتی، در سالن میلاد B این نمایشگاه، به بازدیدکنندگان گرامی، محصولات و خدمات خود را معرفی می نمود.

ادامه مطلب...
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی سال 1394

این نمایشگاه در تاریخ 94/07/25 لغایت 94/07/28 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم ها سرمایشی و گرمایشی، شرکت های مطرح در این حوزه همکاری نزدیکی داشتند. همچنین شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قطعات یدکی جوش مقاومتی، در سالن 7این نمایشگاه، به بازدیدکنندگان گرامی، محصولات و خدمات خود را معرفی می نمود.

ادامه مطلب...
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سال 1394

پانزدهیمن نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ 94/07/13 لغایت 94/07/16 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قطعات یدکی جوش مقاومتی، در سالن 27 این نمایشگاه، جهت معرفی محصولات و خدمات خود حضور داشت.

ادامه مطلب...
نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه خودرو سال 1393

این نمایشگاه در تاریخ 93/09/07 لغایت 93/09/10 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. در نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه خودرو، شرکت های مرتبط با صنعت خودرو همکاری نزدیکی داشتند و شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قطعات یدکی جوش مقاومتی، در سالن میلاد این نمایشگاه، به بازدیدکنندگان گرامی، محصولات و خدمات خود را معرفی می نمود.

ادامه مطلب...
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سال 1393

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ 93/07/14 لغایت 93/07/17 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. شرکت های مرتبط با حوزه های مختلف صنعت در این نمایشگاه، همکاری نزدیکی داشتند. شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قطعات یدکی جوش مقاومتی، در سالن 41 این نمایشگاه، جهت معرفی محصولات و خدمات خود حضور داشت.

ادامه مطلب...
هشتمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه خودرو سال 1392

این نمایشگاه در تاریخ 92/09/06 لغایت 92/09/10 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. در این نمایشگاه، شرکت های مرتبط با صنعت خودرو همکاری نزدیکی داشتند. شرکت نوین پردازان قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قطعات یدکی جوش مقاومتی، در سالن 38 این نمایشگاه، جهت معرفی محصولات و خدمات خود حضور داشت.

ادامه مطلب...